Sponsors

Universiteit Twente

Grolsch

Pepsi


Nieuws

Wanneer u het feestterrein betreedt, bent u verplicht zich te houden aan deze huisregels welke zijn opgesteld voor het Batavierenfeest. Voor uw en onze veiligheid!

Aanwijzingen van het personeel of de daarvoor bevoegde personen, die verband houden met de huisregels,
dienen op het  festivalterrein en in de directe omgeving te allen tijde stipt opgevolgd te worden.
Op het evenemententerrein is de Nederlandse wetgeving van kracht. Bij overtreding van de huis- of wettelijke regels loopt u het risico geweigerd of van het terrein verwijderd te worden.

Het is niet toegestaan om etens- en drinkwaren het terrein op te nemen.

Personen jonger dan 16 jaar worden alleen tot het evenement toegelaten onder begeleiding van een persoon ouder dan 16 jaar. De organisatie zal bij twijfel naar legitimatie vragen.

Er wordt aan jongeren onder de 18 jaar geen alcohol verkocht, ook niet via aan volwassene. De organisatie zal bij twijfel naar legitimatie vragen.

Zowel bij de entree, als op het evenemententerrein, kunt u gevisiteerd worden.

Het is  ten strengste verboden om glaswerk, flesjes, blikjes, vuurwerk, spuitbussen, paraplu’s, scherpe voorwerpen, wapens (of iets wat op een wapen lijkt) en/of andere illegale voorwerpen het terrein op te nemen. Ingenomen goederen worden vernietigd.

Verkopen, gebruiken en/of verhandelen van soft –en harddrugs is ten strengste verboden. Bij overtreding wordt de politie ingeschakeld.

Op het evenemententerrein gelden dagelijkse, maatschappelijke normen en waarden. Bedreiging, mishandeling, discriminatie, (seksuele) intimidatie en ander aanstootgevend gedrag wordt niet getolereerd.

In het kader van uw eigen veiligheid en dat van uw medebezoeker bent u te allen tijde verplicht om de aanwijzingen van de beveiliging of organisatie  op te volgen.

Bij constatering van vervuiling van het terrein, het vernieling van materialen  of het evenemententerrein zal u de toegang tot het terrein worden ontzegd. Ook zullen de eventuele schades op u verhaald worden.

Zonder schriftelijke toestemming van de organisatie is het niet toegestaan om opnames te maken met professionele audio- en/of video-apparatuur.

Bij het betreden van het terrein stemt u ermee in, dat u op beeld- en geluidsdragers kunt worden vastgelegd. Deze beelden kunnen openbaar gemaakt worden. U kunt hieraan geen rechten ontlenen.

Het betreden van het evenemententerrein is op eigen risico. De organisatie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enig letsel, materiële of immateriële schade aan  eigendommen van bezoekers.